GALILEU 155

Restauració de façana de principis del segle XX que cap als anys 2000 va sofrir una intervenció no conservativa respecte l’acabat original. La façana es trobava tota revestida amb pintures plàstiques cobrents que ocultaven l’estuc original. L’actuació va consistir en la recuperació cromàtica de l’estuc original, recuperació d’esgrafiats perduts i homogeneïtzació dels tancaments d’acord amb els criteris del Departament de Patrimoni de la ciutat de Barcelona.

Ubicació: Barcelona

Estat inicial.

Comparatiu entre estat inicial i estat final