ATLÀNTIDA 10

Rehabilitació de façana de principis dels anys 70 que presentava diverses patologies en el seu revestiment fruit d’una evident mancança conservació de la mateixa. El client, una comunitat de propietaris, va voler aprofitar les obres per dur a terme un canvi d’imatge de l’edifici, de forma similar a l’obra que el nostre equip havia realitzat en un altre edifici del mateix municipi, el qual es troba situat a pocs carrers de distància. Es va eliminar el to verdós del revestiment original per una nova combinació de colors en la que es va aplicar un to blanc amb un to gris. L’actuació va aprofitar per retirar tots els tancaments sobreposats dels balcons instal·lats sense cap criteri d’ordenació ni compositiu, per tornar la façana al seu volum original. Alhora es van canviar totes les baranes de la finca.

Ubicació: Pallejà

Estat inicial de la finca

Estat inicial de la finca

Estat inicial de la finca