Serveis

4300058

Rehabilitació i restauració d’edificis

Som especialistes en la rehabilitació i restauració d’edificis (façanes, cobertes, patis, mitgeres o el conjunt de l’edifici), per tornar-lo al seu estat original, reparar lesions, o aplicar-li un canvi d’imatge. Mes info

1275479

Projectes d'obra nova

Realitzem projectes d’obra nova encarregant-nos internament de tot el procés: disseny d’arquitectura, serveis d’arquitectura tècnica, coordinació de seguretat i salut, control econòmic i control de qualitat. Mes info

4301650

Inspecció tècnica d'edificis

Fins Desembre de 2021 hem realitzat més de 200 Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE), pel que disposem d’una sòlida i àmplia experiència en aquest camp ajudant a comunitats de propietaris. Mes info

2942441

Tècnics de capçalera

Assistim a comunitats de propietaris i propietats verticals com a tècnics de capçalera de l’edifici. Inspeccionen, analitzem i programem un pla de manteniment per a la bona conservació de l’edifici. Mes info

649914

Cèdules d'habitalitat i certificats energètics

Realitzem cèdules d’habitabilitat segons del Decret 141/2021 i certificats energètics segons el Decret 235/2013, encarregant-nos de tot el tràmit inclosa la tramitació amb l’administració. Mes info

5487862

Canvi d'us de local a habitatge

Realitzem estudis previs i posterior projecte d’obra per a la conversió de locals en habitatges. L’estudi previ analitza si és o no possible aquesta conversió previ a la redacció del projecte. Mes info

888034

Informes i diagnosis

Realitzem informes i diagnosis sobre l’estat d’edificis o parts dels mateixos amb la finalitat de determinar-ne el seu estat i plantejar al client un full de ruta per solucionar-ne els problemes. Mes info

972998

Coordinació de seguretat i salut

Realitzem Coordinacions de Seguretat i Salut per expedients propis i amb col·laboracions per altres equips d’acord amb el RD 1627/97. Mes info

3348656

Altres serveis

Realitzem altres tipus de serveis com projectes de reforma interior d’habitatges, direccions d’execució d’obres, servei d’assessorament tècnic, projectes de legalització, etc... Consulti’ns i l’ajudarem. Mes info