Lluís Llop García

Arquitecte i arquitecte tècnic

Soci fundador de l’estudi lluís llop arquitectura SLP

 

Arquitecte Tècnic per la Escola Politècnica de Catalunya (EPSEB 2004) i Arquitecte per l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV 2008).

Màster Universitari Oficial de Tecnologia en l’arquitectura – Línia de Restauració i Rehabilitació d’Edificis per la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB 2011)

Arquitecte col·legiat 61.235-9 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), i arquitecte tècnic col·legiat 11.856 pel Col·legi d’Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació (APABCN).

Apassionat de la tecnologia i els sistemes constructius tradicionals.