QUINT MAR

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat que es desenvolupava inicialment amb un únic nivell. El client va demanar incrementar el volum de l’edifici existent amb una nova planta, passant d’un habitatge de planta baixa a planta baixa i planta primera. Es va aprofitar per donar un canvi d’imatge a l’edificació existent i urbanitzar tota l’extensió de la parcel·la. El repte va consistir en encaixar el programa funcional amb una preexistència que partia d’un habitatge dividit en dos nivells a causa del fort pendent de la parcel·la. Tot l’edifici va ser tractat des del punt de vista tèrmic obtenint una alta qualificació energètica.

El projecte d’arquitectura es va desenvolupar conjuntament amb l’arquitecte TRISTAN VELASCO COLL.

Ubicació: Sitges