DIAGONAL 628

Rehabilitació parcial de les quatre façanes de l’edifici. En les façanes Sud, Est i Oest es va actuar sobre els balcons de formigó armat i les seves baranes. Els plafons frontals de formigó presentaven un avançat deteriorament causat per una manca de manteniment. En la façana nord es va actuar sobre els panells prefabricats de la part cega de la façana, recuperant la textura dels mateixos a base de còdols de riu.

Ubicació: Barcelona

Procés de recuperació dels aplacats prefabricats

Procés de recuperació dels aplacats prefabricats

Panell original (esquerra) i panell rehabilitat (dreta)

Panell original (esquerra) i panell rehabilitat (dreta)