GALILEU 155

Restauració de façana de principis del segle XX que cap als anys 2000 va sofrir una intervenció no conservativa respecte l’acabat original. La façana es trobava tota revestida amb pintures plàstiques cobrents que ocultaven l’estuc original. L’actuació va consistir en la recuperació cromàtica de l’estuc original, recuperació d’esgrafiats perduts i homogeneïtzació dels tancaments d’acord amb els criteris del Departament de Patrimoni de la ciutat de Barcelona.

Més info.

QUINT MAR

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat que es desenvolupava inicialment amb un únic nivell. El client va demanar incrementar el volum de l’edifici existent amb una nova planta, passant d’un habitatge de planta baixa a planta baixa i planta primera. Es va aprofitar per donar un canvi d’imatge a l’edificació existent i urbanitzar tota l’extensió de la parcel·la. El repte va consistir en encaixar el programa funcional amb una preexistència que partia d’un habitatge dividit en dos nivells a causa del fort pendent de la parcel·la. Tot l’edifici va ser tractat des del punt de vista tèrmic obtenint una alta qualificació energètica.
El projecte d’arquitectura es va desenvolupar conjuntament amb l’arquitecte TRISTAN VELASCO COLL.

Més info.

JM PARERA 33

Rehabilitació de façana de principis dels anys 80 que presentava diverses patologies en el seu revestiment. El client, una comunitat de propietaris, va voler aprofitar les obres per dur a terme un canvi d’imatge de l’edifici, eliminant el to verdós original per una combinació de colors més actuals en la que es va aplicar un to blanc amb un to gris. L’actuació va rebre una bona acollida, tant que anys desprès s’aplicaria la mateixa fórmula a un altre edifici veí.

Més info.

AV. JOAN CARLES I

Realització de Direcció d’Execució de l’Obra (DEO), juntament amb l’arquitecte tècnic Joan Ramon Soldevila Vidal, d’una promoció d’obra pública per l’IMPSOL. Aquesta promoció estava formada per 143 habitatges, 3 locals comercials i 282 places d’aparcament; desenvolupada amb quatre volums i més de 33.000 m2 de superfície construïda.
Els autors del projecte d’arquitectura va ser l’equip BRULLET-DE LUNA i ASSOCIATS SLP

Més info.