CONSOLAT DE MAR 21

Restauració de façana de principis del segle XIX que cap als anys 90 va sofrir una intervenció no conservativa respecte l’acabat original. La façana es trobava tota revestida amb un acabat rugós que cobria uns esgrafiats barrocs poc comuns a la ciutat de Barcelona i dels quals en queden pocs edificis representatius. Tot i que aquests esgrafiats estaven pràcticament esborrats,  l’actuació va aconseguir la retirada del revestiment sobreposat per dur a terme una curosa recuperació cromàtica de l’estuc original, recuperació d’esgrafiats perduts i homogeneïtzació dels tancaments d’acord amb els criteris del Departament de Patrimoni de la ciutat de Barcelona.

Grau de catalogació: B (Bé cultural d’interès local)

Ubicació: Barcelona